Terug naar het overzicht

Is COVID-19 de katalysator die thuiswerken nodig heeft?

Op 23 maart is Nederland in een intelligente lockdown gegaan. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel medewerkers vanuit huis zijn gaan werken en veel bedrijven dicht zijn gegaan. In een korte tijd moesten medewerkers een thuiswerkplek inrichten en wennen aan het nieuwe normaal.

In veel organisaties was thuiswerken al periodiek een onderwerp op de interne agenda’s. Hoe gaan we dit faciliteren en hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers betrokken blijven? De huidige crisis heeft ervoor gezorgd dat thuiswerken met de hoogste prioriteit op de agenda is gekomen binnen veel bedrijven.

Als bedrijf moet je de afweging maken of de werkzaamheden zo opgezet kunnen worden dat thuiswerken een optie is voor de werknemers. Concreet moet het product of de dienst die je levert dit ook toelaten.

In deze blog worden de voor- en nadelen op een rijtje gezet voor zowel werknemer als werkgever. Binnen jb Lorenz is dit ook een item dat alle aandacht heeft. We werken door het gehele land en de collega’s wonen ook verspreid over Nederland. We maken nu al veel bewuster een afweging of een fysiek overleg wel noodzakelijk is voor het te bespreken onderwerp.

De voordelen van thuiswerken

Hieronder een opsomming van mogelijke voordelen voor thuiswerken. Dit vanuit het perspectief van de werknemer en werkgever bekeken.

Kosten besparen

Als werknemers thuis werken dan kunnen de werkgevers kosten besparen. De werknemers komen niet of minder op kantoor en is er minder kantoorruimte nodig. De gemeenschappelijke lunch met cateringfaciliteiten zullen ook minder worden gebruikt. Als de werknemer niet meer naar kantoor komt vervallen de bijbehorende reiskosten en reistijd. Dit zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat de werkgever ook kosten kan besparen.

Productievere werknemers

Uit onderzoeken is gebleken dat werknemers die thuis werken productiever zijn dan wanneer ze op kantoor werken. Hiermee kan de werkgever kosten besparen, hogere productiviteit zorgt voor extra inkomsten.

Dit kwam deels door het besparen van kosten maar ook doordat thuiswerkers productiever waren dan hun collega’s op kantoor. Een groot deel van de werknemers zegt evenveel of meer werk te verzetten wanneer ze thuiswerken.

Thuiswerkers melden zich minder snel ziek

Als een werknemer last heeft van gezondheidsklachten zoals een blessure of een verkoudheid zal de werknemer zich minder snel ziekmelden. Je voelt je namelijk thuis meer op je gemak en kan tussendoor makkelijker een rustmoment pakken. Een ander voordeel hiervan is dat minder taken moet overgedragen tijdens de ziekte periode.

Gemotiveerde werknemers

Als het werk het toelaat kunnen de werknemers zelf bepalen wanneer ze de werkdag starten en hoe ze de dagindeling voor een deel zelf bepalen. Je kan zelf bepalen wanneer je een koffie break neemt of gaat lunchen. Dit alles zorgt ervoor dat je concentratie verbetert en je meer voldoening uit je werk kan halen.

Nadelen van thuiswerken

Er zijn niet alleen maar voordelen voor thuiswerken. Hieronder een opsomming van de mogelijke nadelen en aandachtgebieden.

Scheiding tussen werk en privé

Als je thuis werkt is er moeilijker een scheiding aan te brengen tussen privé en zakelijk. Er bestaat het risico dat je tijdens werktijd privézaken gaat regelen en vice versa. Hiermee gaan deze twee werelden in elkaar overlopen en kan dit leiden tot minder focus of zelfs erger een medewerker met burn-out klachten.

Beperkingen communicatie met thuiswerker

Als je thuiswerkt dan is de interactie met collega’s en leidinggevende ook minder. Je mist een dimensie in de communicatie, als deze via de virtuele wereld verloopt. Bij moeilijke gesprekken of belangrijke zaken mis je mogelijke emoties die je bij een fysiek gesprek wel zou opvangen. Wat ook een belangrijk communicatiemoment kan zijn is de informele nabespreking van bijvoorbeeld een vergadering. Hierdoor is het mogelijk dat gemaakte afspraken of belangrijke zaken niet goed overkomen bij de werknemers die thuis werken.

Niet elke werknemer is geschikt als flexwerker

Niet iedere weknemer gaat even gemakkelijk om met thuiswerken. De reis naar het werk met de auto of het openbaar vervoer kan gezien worden als een overgangsmoment van privé naar werk. Als thuiswerker stap je bij wijze van spreken direct vanaf de ontbijttafel je (thuis-) kantoor in.
Er zijn ook medewerkers die thuis associëren met ontspanning, surfen op het Wold Wide Web, posten op Facebook of tijd besteden aan andere persoonlijke zaken.

Thuiswerkers kunnen zich eenzaam gaan voelen.

Samen werkzaamheden uitvoeren en een gezamenlijke doelstelling nastreven is een van de belangrijkste zaken binnen een organisatie. Er zijn medewerkers die veel behoefte hebben aan samenwerken en om het gevoel te hebben erbij te horen. Een thuiswerker kan het gevoel hebben dat dit nu ontbreekt. Het is van groot belang om het teamgevoel te stimuleren en te faciliteren.

Conclusie

De afgelopen vier maanden hebben het thuiswerken in een versnelling gebracht. Veel organisaties zijn zich opnieuw aan het oriënteren op de mogelijkheden. Organisaties zullen ook opnieuw de heroverweging maken om het bestaande beleid aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid.

Met deze blog heb ik geprobeerd de mogelijke voor- en nadelen van het thuiswerken inzichtelijk te maken.

Een belangrijke tip is om in gesprek te gaan met je medewerkers en collega’s om te achterhalen hoe ze tegen thuiswerken aan kijken en welke voor- en nadelen ze persoonlijk zien.

Deze blog is geschreven door Jan Willem.

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten