Terug naar het overzicht

Factsheet compensatieregeling voogdij en 18+

Om gemeenten te compenseren voor financiële tekorten op voogdij en 18+, heeft het ministerie van VWS een compensatieregeling ingesteld. Jb Lorenz heeft de compensatieregeling in opdracht van het ministerie van VWS ontworpen en verzorgt sinds enkele jaren voor verschillende jeugdhulpregio’s de aanvraag. Door onze kennis en ervaring, hebben wij een 100% score als het gaat om teruggave van middelen als u voldoet aan de voorwaarden van de regeling. Wij kunnen ook voor uw jeugdhulpregio vaststellen of u recht heeft op teruggave en u volledig ontzorgen bij het aanvraagproces. Hierover, en over de compensatieregeling zelf, leest u meer in de factsheet die u hier kunt downloaden.

Aanleiding compensatieregeling voogdij en 18+

Binnen de Jeugdhulp wordt jaarlijks 0,5 miljard aan financiële middelen voor de voogdijmaatregel en meerderjarigen (die op grond van de Jeugdwet nog jeugdhulp ontvangen) historisch verdeeld tussen gemeenten. Dit gebeurt op basis van een T-2 systematiek; het budget voor bijvoorbeeld het jaar 2020 wordt vastgesteld op basis van de kosten en uitgaven in 2018. De bron voor deze kosten en uitgaven is beleidsinformatie die zorgaanbieders aanleveren aan het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Om tegemoet te komen aan het verschil dat gemeenten ervaren tussen het budget dat zij krijgen toegewezen op grond van de beleidsinformatie van zorgaanbieders en de werkelijke kosten voor voogdij en 18+, kunnen gemeenten een compensatie aanvragen voor hogere uitgaven.

Dat betekent dat wanneer gemeenten kunnen aantonen dat zij een tekort hebben op hun budget voor voogdij en/ of 18+ door toedoen van onjuiste of onvolledige beleidsinformatie, zij via deze regeling in aanmerking komen voor compensatie.

De aanvraag voor compensatie van het budget 2020 dient vóór 1 oktober 2019 te zijn ingediend. Het aanvraag-format is op aanvraag bij het ministerie van VWS beschikbaar.

Download de factsheet hier. Deze bevat een toelichting op de inhoud, de beoordelingscriteria en de aanvraagprocedure van de compensatieregeling.

Contact over de compensatieregeling voogdij en 18+

Meer informatie over de compensatieregeling of ondersteuning bij de aanvraag? Neem gerust contact op met Rob Neefs via Rob@jblorenz.nl of 010-3040186. Hij denkt graag met u mee.

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied