Terug naar het overzicht

Eén tegen Eenzaamheid: doelgericht dankzij data

20 maart lanceerde VWS het actieprogramma “Eén tegen eenzaamheid”. Het doel van het programma is het bewerkstelligen van een trendbreuk van eenzaamheid onder ouderen. Lokale coalities moeten dit mede mogelijk gaan maken, maar dit kan niet zonder kennis en data over eenzaamheid.
In de media is de nodige aandacht geweest voor actieprogramma. Vooral de wens van minister De Jonge dat iedere 75’+er in Nederland jaarlijks een bezoek krijgt, heeft de media gehaald. Of dit echt zoden aan de dijk zet? Dat laten we nu maar even voor wat het is.
Eén punt uit het actieprogramma willen we in het bijzonder aandacht geven. In het actieprogramma is het eerste punt: “het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid”. Eén van de acties die VWS hierin wil ondernemen is:
“Elke wijk of straat kent zijn kansen en risico’s. Dankzij koppeling van databestanden is het
mogelijk om in beeld te krijgen welke straat of wijk met voorrang extra aandacht zou moeten krijgen. Dit programma stimuleert deze aanpak zodat mensen met een verhoogd risico op eenzaamheid sneller en gemakkelijker te benaderen zijn.”

En daar raak je ons en worden wij enthousiast. Het gericht aanpakken van eenzaamheid, met behulp van data, dat is wat kan zorgen dat de lokale coalities (ook een speerpunt uit het actieprogramma) echt effectief worden.
Als we lokale coalities tegen eenzaamheid gaan smeden, dan zullen deze niet met hagel moeten gaan schieten, maar gefocust en doelgericht te werk gaan. Dit kan door de ‘staat van de gemeente’ transparant te maken en op basis daarvoor de dialoog te starten met inwoners, professionals en andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld winkeliers. De Hema en Albert Heijn zijn nu eenmaal de plekken waar steeds meer ouderen tegenwoordig even afleiding zoeken.
De Monitor Maatschappelijk Resultaat kan hierbij helpen. In deze monitor maken we transparant waar maatschappelijke problemen, zoals eenzaamheid, zich kunnen voordoen. We doen dit op basis van de demografische situatie in de gemeente, maar we kijken ook naar de omstandigheden waarin mensen wonen en het voorzieningenniveau in de buurt.
De Monitor Maatschappelijk Resultaat kan een basis zijn voor een lokale eenzaamheidscoalitie, die verder gaat dan het afleggen van een jaarlijks bezoekje aan alle 75+’ers. Het is aan de nieuwe coalities en colleges in Nederland om deze handschoen op te pakken. Graag gaan we met jullie werken aan een effectieve lokale aanpak van eenzaamheid.
Dieger ten Berge
Wil je meer weten over de Monitor Maatschappelijk Resultaat, hierbij de link: mmr-online.nl . Wil je meer lezen over het Actieprogramma, hierbij de link 

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied