Hoe wij werken

Toen we in maart 2020 hoorden van Corona, was jb Lorenz een van de eerste organisaties die vooruit liepen op de maatregelen en resoluut handelde; thuis werken was een strikte regel, hoe moeilijk we dat soms ook vonden. De afgelopen 2 jaar hebben we veel geleerd; niet in de laatste plaats over de manier waarop wij ons werk organiseren en uitvoeren. En die lessen nemen we mee naar de toekomst. 

Vanaf 1 juli 2021 werken wij op locatie als het nodig is en werken we digitaal wanneer dat kan. #hoedan en #waaromdan zullen veel mensen zeggen. Daar hebben we over nagedacht en we hebben hiervoor leidende principes geformuleerd. Die delen we graag met jullie. 

Leidende principes

 1. We werken zoveel mogelijk digitaal. Want we dragen zorg voor onze aarde voor de generaties na ons.
  Door zoveel mogelijk digitaal te werken, verkleinen we onze footprint en die van onze klanten, dragen we bij aan minder CO2-uitstoot en verminderen we files. Wij werken via Teams, organiseren videobijeenkomsten, en als het nodig is, nemen we bijeenkomsten op.  We bewerken ze zodat ze later rustig nageluisterd kunnen worden. Daarmee laten we letterlijk een onvergetelijke indruk achter!

 2. We werken bij u op locatie als het nodig is.
  Dat beloven we. Zo lang en zo vaak als dat nodig is voor de opdracht. Wanneer we een goed gesprek moeten voeren, lastige besluiten moeten nemen, een kick off faciliteren of samen goed willen reflecteren op een complex vraagstuk, dan zijn we er. En we zijn er niet alleen als het moeilijk is of wordt. Ook de successen vieren we graag samen. Want dat doen we veel te weinig: samen ook de successen en resultaten vieren!

 3. Wij sluiten onverminderd aan bij de behoeften van onze relaties. 
  Wat bij ons voorop staat, is dat u zich gehoord voelt wanneer het nodig is. Dat kan op elk moment van de week, soms met een telefoontje om 22u ’s avonds, soms door elkaar even te ontmoeten via Teams voor afstemming of bij u op locatie als het er echt om spant. Die flexibiliteit en responsiviteit wordt vergroot nu we digitaal werken integreren in ons werk. Bovendien besparen wij onszelf en onze relaties veel reistijd waardoor we processen sneller doorlopen en resultaten eerder behalen, terwijl de kwaliteit gegarandeerd blijft. 

 4. Een opdracht geven aan jb Lorenz betekent dat u co-producent bent. 
  De tijd dat de alwetende consultant of adviseur vertelt hoe de wereld in elkaar steekt, is echt voorbij. Weg ermee! Wij geloven in expertadvies dat overdraagbaar is; wij geloven in ontwikkelen van mensen en organisaties. Dat doen we met behulp van de inzet van multimedia. Want ieder mens verschilt in hoe we het beste informatie tot ons nemen; visueel, in tekst, in geluid, in ervaren of juist door afstand te nemen. Samen ontwikkelen we slimme oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken en daar zetten we al onze en uw zintuigen voor in! Daarom hebben we onze eigen multimediaspecialisten in dienst!

 5. We bouwen aan digitale ecosystemen. 
  We hebben diverse online communities beschikbaar, een online leerplatform en een atrium waar we onze kennis vrij toegankelijk voor iedereen delen. We organiseren webinars, ronde tafel-bijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten en congressen. Domein- en sectoroverstijgend, want daar vinden we vaak de echte oplossingen voor complexe vraagstukken. Door digitale ecosystemen kunnen we de praktische wijsheid van een collectief van mensen ontsluiten. 
Neem contact op

Deel dit artikel