Delen-dinsdag: Richtlijnen GGZ en Corona

Posted · Add Comment
Delen-dinsdag: Richtlijnen GGZ en Corona

Op de website van GGZ Standaarden zijn de actuele richtlijnen GGZ en Corona gepubliceerd. Deze richtlijnen bieden een standaard voor GGZ-aanbieders en partners in de zorg en het sociaal domein om op verantwoorde wijze de zorg zo goed en volledig mogelijk te organiseren. Dus wat kan, en op welke manier?

De actuele versie van de richtlijnen maakt verdere stappen in het opschalen en opstarten van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland mogelijk. Groepsbehandelingen kunnen worden opgestart mits de ruimte voldoende groot is. En de richtlijn adviseert ambulant werkende teams om laagdrempelig weer te starten met huisbezoeken en face to face contact. Want het is niet altijd mogelijk of wenselijk om de zorg voor patiënten met ernstige psychische aandoeningen digitaal of op afstand te leveren.

Meer informatie en de volledige richtlijn zijn hier te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *