Terug naar het overzicht

De Eerstelijns, platform voor innovatie en strategie, gaat alliantie aan met jb Lorenz

De zorgwereld is in beweging en De Eerstelijns, platform voor strategie en innovatie, is daarbij al ruim tien jaar een vaste waarde in de eerstelijnszorg. Vanaf 1 januari 2019 verbinden jb Lorenz en De Eerstelijns zich aan elkaar in een alliantie. Jb Lorenz wordt uitgever van de Eerstelijns en Jan-Erik de Wildt, grondlegger en de huidige uitgever, blijft erbij betrokken.
 Jan-Erik vertelt: “De missie van De Eerstelijns is om de strategische en innovatieve ontwikkelingen in de eerstelijnszorg te duiden. Die missie verandert niet. In de context van het huidige zorglandschap, waarbij het sociaal domein een steeds grotere rol speelt, wordt de uitvoering van deze missie juist verder versterkt. In het kader hiervan is het een logische stap dat De Eerstelijns en jb Lorenz gekozen hebben voor een alliantie”.
 Namens jb Lorenz vult Bianca den Outer aan: “jb Lorenz is al tien jaar een vaste waarde binnen het sociaal domein en de rijksoverheid. Door beide netwerken en de specifieke kennis over de eerstelijnszorg en het sociaal domein met elkaar te verbinden, kan nog beter worden ingespeeld op de antwoorden die de bestuurders en professionals in de eerstelijnszorg zoeken voor maatschappelijke vraagstukken waarmee zij dagelijks geconfronteerd worden. Tegelijkertijd liggen er kansen om binnen het sociaal domein meer begrip te krijgen voor de wereld van de eerstelijnszorg en mooie verbindingen te leggen tussen gemeenten en de eerstelijnszorg. In de komende jaren staan we voor grote maatschappelijke zorgvraagstukken. Beide sectoren hebben elkaar hard nodig!”
De verticale samenwerking met het ziekenhuis krijgt historisch nog steeds veel aandacht in de eerstelijnszorg. En ook de horizontale multidisciplinaire samenwerking is een terugkerend fenomeen. Maar sinds de decentralisaties van 2015 groeien de eerstelijnszorg en het sociaal domein sterker dan ooit naar elkaar toe. Bij een integrale benadering van gezondheid is de samenhang tussen de eerstelijnszorg en het sociaal domein cruciaal. Dagelijks worden binnen wijken en buurten van gemeenten nieuwe verbindingen gerealiseerd en bestaande samenwerkingsverbanden uitgebreid. Toch zijn de afstemming en samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het sociaal domein nog geen vanzelfsprekendheid. Aan beide zijden zijn de fragmentatie en diversiteit groot. Tegelijkertijd is het duidelijk dat beide domeinen zoekende zijn naar de juiste schaal voor de uitvoering van hun kerntaken.

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten