Data

Schat niet op waarde, meet op waarde


logo Lorenz Scan

De Lorenz scan visualiseert data over:

WERK
VEILIGHEID
JZOJP
ONDERWIJS
WELZIJN
SOCIAAL DOMEIN

Met de Lorenz scans wordt gevalideerde data en kengetallen op maat ontsloten voor diverse maatschappelijk relevante thema’s. Wij hebben diverse scans zoals jeugd, wet maatschappelijke ondersteuning en participatiewet, GGZ, preventie curatie, welzijn en veiligheid. De presentatie van de data is daarbij zodanig geschikt gemaakt dat zij bij uitstek kunnen dienen als gesprekinstrument. Zodat partijen kunnen komen tot goede duiding en samen scherp kunnen stellen wat de gezamenlijke maatschappelijke opgave of probleemstelling is. Om vervolgens te komen tot duiding en analyse en concrete oplosssingsrichtingen. Van daaruit zijn de toepassingsmogelijkheden breed toepasbaar: de scans kunnen gebruikt worden om te komen tot verantwoording, maar kunnen ook ingezet worden als analysemodel voor het tot stand brengen van (organisatieoverstijgende) samenwerking.

banner Lorenz Scan

Data specialisten