Sleutel tot domeinoverstijgend indiceren

Data-Donderdag: Sleutel tot domeinoverstijgend indiceren

Posted · Add Comment

Eén indicatie – die over alle wetten heen gaat – voor passende kinderpalliatieve zorg en ondersteuning voor kind en gezin. Dat is wat we willen bereiken. Renate van Huizen is betrokken bij de uitvoering van de landelijke werkagenda kinderpalliatieven zorg van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Hiermee wordt de basis gevormd van de te nemen stappen […]

Data-donderdag

Data-donderdag: Hulp bij data

Posted · Add Comment

Vanuit jb Lorenz zijn wij altijd benieuwd naar de mening van onze klanten en andere belangstellenden. Heb je vragen over onze Monitor Maatschappelijk Resultaat (MMR) of een andere vraag over het gebruik en werken met data, dan kun je deze stellen door op onderstaande button te klikken. De vragen worden voorgelegd aan onze data specialisten  […]

Waarom zou je 2 weg authenticatie gebruiken?

Data-donderdag: Waarom zou je 2 weg authenticatie gebruiken?

Posted · Add Comment

Het wachtwoord is de populairste en een van de meest gebruikte veiligheidsmaatregelen, maar vaak ook de meest kwetsbare. In 2017 werd bekend dat hackers en cybercriminelen die identiteiten willen stelen nog steeds de grootste oorzaak van gegevenslekken zijn. En wat is de reactie van de meeste bedrijven wanneer dit gebeurt of ze risico lopen? De […]

Boer Koekkoek en het snappen van statistiek

Data-Donderdag: Boer Koekkoek en het snappen van statistiek

Posted · 1 Comment

In de jaren zeventig van de vorige eeuw was er in de Tweede Kamer de Boeren Partij. Het was een eenmansfractie van ‘boer Koekkoek’ (zo werd hij ook genoemd). Bij een debat over een landbouwkwestie, waarbij de ene grafiek na de andere als basis diende riep hij op een gegeven moment vertwijfeld uit: “Wat heb […]

Data, de ideale idealenvervanger

Data-donderdag: Data, de ideale idealenvervanger

Posted · Add Comment

10 Maart jl. hield de VNG, samen met een aantal partners, het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’ in Zwolle. Het was een dinsdag, daags nadat Mark Rutte ons had opgeroepen ‘geen handen te geven’ en te ‘niezen in de ellekom’. Ik weet nog dat we er allemaal een beetje lacherig over deden. […]

Sturen op uitkomsten

Data-donderdag | Sturen op uitkomsten

Posted · Add Comment

Sturen op uitkomsten helpt schaarste anders verdelen Gemeenten moeten vanaf 2015 met een aanmerkelijk lager budget jeugdhulp bieden. Dat leidt tot pijnlijke situaties als gemeenten de kaasschaaf hanteren en het hulpverleningsaanbod met 20 tot 25 procent korten. Maar er is meer mogelijk dan het hanteren van de kaasschaaf volgens Bianca en Renate. Door te sturen […]

Webinar Scenarioplanning

Webinar “Scenarioplanning”

Posted · Add Comment

Ben je werkzaam bij een gemeente en houd je je bezig met het herijken van subsidiebeleid? Ben je benieuwd hoe je aan de hand van data een toekomstbeeld kan creëren voor de verschillende wijken en buurten? Ben je gemeenteraadslid en ben je nieuwsgierig naar de ontwikkeling die de gemeente de komende jaren zal doormaken? Schrijf […]

 

Onze projecten