Sociale scan Den Haag, interview met Souad Filali

Posted · Add Comment

Naam: Souad Filali Functie: stadsdeelmanager Welzijn In het kader van de uitvoering van de sociale scan voor de gemeente Den Haag spraken we met Souad Filali, manager welzijn over het hoe en waarom van het inzetten van de sociale scan. Souad, hoe heb je het werken met de sociale scan ervaren? Het is een andere […]

Sociale scan Den Haag, interview met Harm Bentum

Posted · Add Comment

Naam: Harm Bentum Functie: Directeur stadsdeel Loosduinen (gemeente Den Haag) Voor de gemeente Den Haag hebben we in 2018 een sociale scan uitgevoerd. De sociale scan is een instrument om het gebiedsgericht werken te ondersteunen. Door met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens de kenmerken, veerkracht en sociale risico’s op wijk- en stadsdeelniveau inzichtelijk te maken, kan […]

Gemeenten belangrijke veroorzaker van administratieve lasten jeugdhulp

Posted · Add Comment

In opdracht van het ministerie van VWS, voerde jb Lorenz een onderzoek uit naar administratieve lasten in de jeugdhulp. Gekeken is welke factoren de mate van administratieve lasten in termen van verantwoordingseisen bij jeugdhulpaanbieders verklaren en wat daarbij het specifieke effect is van een vorm van opdrachtgeverschap: die van hoofdaannemer en onderaannemerschap. In het rapport […]

Factsheet compensatieregeling voogdij en 18+

Posted · Add Comment

Om gemeenten te compenseren voor financiële tekorten op voogdij en 18+, heeft het ministerie van VWS een compensatieregeling ingesteld. Jb Lorenz heeft de compensatieregeling in opdracht van het ministerie van VWS ontworpen en verzorgt sinds enkele jaren voor verschillende jeugdhulpregio’s de aanvraag. Door onze kennis en ervaring, hebben wij een 100% score als het gaat […]

Alert voor burgemeesters, bestuurders en beleidsmakers: nog maar 13 maanden tot de invoering van de wet verplichte GGZ (maar wij hebben een plan!)

Posted · Add Comment

De wet verplichte GGZ komt eraan! De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) treedt per 1 januari 2020 in werking. De wet regelt dat mensen passende zorg ontvangen wanneer verplichte zorg in de GGZ noodzakelijk is. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden en dat het mogelijk wordt […]

Sturen op maatschappelijk resultaat; maar hoe dan?!

Posted · Add Comment

DIT WEBINAR IS NU TERUG TE KIJKEN Na registratie kun je het webinar terug kijken. Let op: het duurt 10 seconden voordat Bianca begint met praten en de slides volgen daarna in beeld. Veel plezier met kijken! Klik hier om het webinar terug te kijken Onderstaand de slides die als leidraad dienden voor het webinar. […]

Het streepje dat zijn eigen wereld werd – een blog-feuilleton: Deel 3 – De mythe van de systeemwereld

Posted · Add Comment

Welkom bij deel drie van het blog-feuilleton ‘Het streepje dat zijn eigen wereld werd’. Dit blog-feuilleton gaat in op het begrippenpaar ‘leefwereld’ en ‘systeemwereld’; een begrippenpaar dat in notities vaak aan de filosoof / socioloog Jurgen Habermas wordt gekoppeld. In het vorige blog ben ik ingegaan op de duiding van het begrip ‘leefwereld’. In dit […]

Het streepje dat zijn eigen wereld werd – een 'Blog-feuilleton': Deel 2: Leefwereld, en de voetnoot gaat naar …

Posted · Add Comment

Welkom bij deel twee van het blog-feuilleton ‘Het streepje dat zijn eigen wereld werd’. In dit blog ga ik meer in detail in op de vraag: ‘Wat bedoelt Habermas met het begrip ‘leefwereld’, en hoe verhoudt die duiding zich met het begrip ‘leefwereld’ dat binnen het sociaal domein zoveel gebruikt wordt?’ Het begrip ‘leefwereld’ is […]

 

Onze projecten