Samenwerken in het Sociaal Domein; een nieuwe training van jb Lorenz met buro RoutsLaeven.

Posted · Add Comment

Samenwerking tussen diverse partijen is dé centrale uitdaging in het sociaal domein. Er wordt steeds minder vanuit centrale overheden opgelegd. Het lokaal en regionaal verenigen van zoveel mogelijk belangen tussen lokale overheden, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, politie en justitie wordt steeds meer het leidende principe. Voor constructieve samenwerking binnen het sociaal domein zijn stevige, wendbare professionals […]

Phrenos en de Academie Sociaal Domein van start met het trainen van wijkteams en gemeenten!

Posted · Add Comment

Persbericht Phrenos en de Academie Sociaal Domein van start met het trainen van wijkteams en gemeenten! Kenniscentrum Phrenos en de Academie Sociaal Domein zijn in de Peelgemeenten gestart met het trainen van wijkteams en gemeenten bij de ondersteuning van mensen met psychische problemen. Wijkteams leren verward gedrag en psychische problematiek in de wijk herkennen, er […]

De Nieuwe Wet Verplichte GGZ: 5 Tips voor Goede Samenwerking

Posted · Add Comment

Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz in werking. Daarmee verandert veel voor het verlenen van verplichte zorg én de verantwoordelijkheid die ggz-instellingen, het Openbaar Ministerie, gemeenten en partners in het zorg- en veiligheidsdomein daarin hebben. Iedere betrokken organisatie heeft binnen de Wvggz haar eigen opgaven. Maar ook – of juist – in […]

Gemeenten aan zet met de Wet verplichte ggz!

Posted · Add Comment

Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz in werking. Daarmee verandert veel voor het verlenen van verplichte zorg en de verantwoordelijkheid die ggz-instellingen, het Openbaar Ministerie maar ook gemeenten daarin hebben. De Wvggz stelt gemeenten voor nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij het verlenen van verplichte zorg. Ook bestaande verantwoordelijkheden worden gewijzigd en uitgebreid. […]

Sociale scan Den Haag, interview met Elise Loers

Posted · Add Comment

Naam: Elise Loers Functie: Jeugdwerker In het kader van de uitvoering van de sociale scan voor de gemeente Den Haag spraken we met Elise Loers, jeugdwerker bij het stadsdeel Leidschenveen Ypenburg over het hoe en waarom van het inzetten van de sociale scan. Elise, hoe heb je het werken met de sociale scan ervaren? De […]

Sociale scan Den Haag, interview met Souad Filali

Posted · Add Comment

Naam: Souad Filali Functie: stadsdeelmanager Welzijn In het kader van de uitvoering van de sociale scan voor de gemeente Den Haag spraken we met Souad Filali, manager welzijn over het hoe en waarom van het inzetten van de sociale scan. Souad, hoe heb je het werken met de sociale scan ervaren? Het is een andere […]

Sociale scan Den Haag, interview met Harm Bentum

Posted · Add Comment

Naam: Harm Bentum Functie: Directeur stadsdeel Loosduinen (gemeente Den Haag) Voor de gemeente Den Haag hebben we in 2018 een sociale scan uitgevoerd. De sociale scan is een instrument om het gebiedsgericht werken te ondersteunen. Door met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens de kenmerken, veerkracht en sociale risico’s op wijk- en stadsdeelniveau inzichtelijk te maken, kan […]

Gemeenten belangrijke veroorzaker van administratieve lasten jeugdhulp

Posted · Add Comment

In opdracht van het ministerie van VWS, voerde jb Lorenz een onderzoek uit naar administratieve lasten in de jeugdhulp. Gekeken is welke factoren de mate van administratieve lasten in termen van verantwoordingseisen bij jeugdhulpaanbieders verklaren en wat daarbij het specifieke effect is van een vorm van opdrachtgeverschap: die van hoofdaannemer en onderaannemerschap. In het rapport […]

Factsheet compensatieregeling voogdij en 18+

Posted · Add Comment

Om gemeenten te compenseren voor financiële tekorten op voogdij en 18+, heeft het ministerie van VWS een compensatieregeling ingesteld. Jb Lorenz heeft de compensatieregeling in opdracht van het ministerie van VWS ontworpen en verzorgt sinds enkele jaren voor verschillende jeugdhulpregio’s de aanvraag. Door onze kennis en ervaring, hebben wij een 100% score als het gaat […]

 

Onze projecten