Blogs

Filter hier op thema...
Focus op de leiders? Let liever op de geleiden!
De Omgevingswet verandert fundamenteel de verhouding tussen overheid en inwoners
Geen punt
Hoe het verarmen van de taal leidt tot rijker beleid
Is COVID-19 de katalysator die thuiswerken nodig heeft?
Kijk eens over de schutting
Vier principes om te doen wat ertoe doet
In beton gegoten regels
Onderzoek daling in de pgb jeugdwet
Pas op voor Modelburgers
Wanneer ervaring telt
Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein – een kans voor gemeenten!
De termijn van terug naar normaal
Verbinding van zorg en veiligheid in ongewone tijden
Onderzoek: ‘Pijn in het domein’
Webinar: “Versterken van wijken en buurten met behulp van data”
UPDATE 23 maart 2020: Maatregelen Corona-virus
Save the Date – Ontmoetingsdag 27 maart 2020
Nieuwe locatie erbij
Samenwerken in het Sociaal Domein; een nieuwe training van jb Lorenz met buro RoutsLaeven.
Phrenos en de Academie Sociaal Domein van start met het trainen van wijkteams en gemeenten!
De Nieuwe Wet Verplichte GGZ: 5 Tips voor Goede Samenwerking
Casusbeschrijvingen Wet verplichte ggz! (Co-creatie GGz Centraal en jb Lorenz)
Gemeenten aan zet met de Wet verplichte ggz!
Sociale scan Den Haag, interview met Elise Loers
Sociale scan Den Haag, interview met Souad Filali
Sociale scan Den Haag, interview met Harm Bentum
Gemeenten belangrijke veroorzaker van administratieve lasten jeugdhulp
interviews en opinie
De Eerstelijns, platform voor innovatie en strategie, gaat alliantie aan met jb Lorenz
Factsheet compensatieregeling voogdij en 18+
Voor de Jeugd Dag Live 2018: Vier jaar na de transitie. Waar staan we?
Alert voor burgemeesters, bestuurders en beleidsmakers: nog maar 13 maanden tot de invoering van de wet verplichte GGZ (maar wij hebben een plan!)
Sturen op maatschappelijk resultaat; maar hoe dan?!
Het streepje dat zijn eigen wereld werd – een blog-feuilleton: Deel 3 – De mythe van de systeemwereld
Phrenos en jb Lorenz trainen wijkteams: ontdekken en ontwikkelen in de ggz
Het streepje dat zijn eigen wereld werd – een ‘Blog-feuilleton’: Deel 2: Leefwereld, en de voetnoot gaat naar …
Het streepje dat zijn eigen wereld werd – een ‘blog-feuilleton’ : Deel 1 De probleemstelling
De ‘Patchwork’ robot en het losse steekje
Trainingsaanbod GGZ in de wijk (nu met subsidie voor gemeenten en partners!)
Voorbereiden op de nieuwe inburgering: wat kunnen gemeenten nu  al doen?
Wethouders: bezoek de plek der moeite in je eigen gemeente en regio in plaats van Den Haag
‘Expert van de Vliegende Brigade + maakt het onderlinge gesprek makkelijker’
Redzaamheid is er in alle kleuren, behalve in blauw
Een gezonde gemeentebegroting door een gezonde gemeenschap
De inwoner, dat zijn wij!
Lofzang op de gevoelswereld: mag het een onsje minder?
Nieuw progressief elan
Eén tegen Eenzaamheid: doelgericht dankzij data
Transformatie in de 3D: Nieuwe kansen voor bestuurders en managers?
+Vijf en jb Lorenz gaan samenwerken om meer impact te realiseren binnen het sociaal domein!
Jouw uitnodiging: jb Lorenz ontmoetingsdag
Promotieonderzoek naar het lerend vermogen van gemeenten
Een praktische handreiking voor het organiseren en financieren van de beoordelingsfunctie voor mensen met verward gedrag
Update evaluatie Jeugdwet
sturen op outcome een moetje dat je moet willen
Landelijke arbeidsmarkt-organisaties: kan het eenvoudiger?
Schaarste in overvloed
Mededinging in de gedecentraliseerde zorg
Uitnodiging JB Lorenz ontmoetingsdag 2018
Onder druk wordt alles… Slim en Slagvaardig
Gemeentelijke overall rapportage sociaal domein
Resultaten onderzoek preventie jeugdhulp
Van Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang naar samen redzaam in de wijk?
Van grip naar begrip
Zeeuwse transformatie jeugdhulp
Klagen over klachten
Vertrouwen vertrouwen – Wat vertrouwen doet!
Vertrouwen vertrouwen – zit de gemeente klem in een paradox?
Zijn gemeenten wel klaar voor de omgevingswet?
Vertrouwen vertrouwen
Pseudonimiseer en jb Lorenz bundelen kennis en expertise voor veilige verwerking van persoonsgegevens binnen de publieke sector
Scenarioplanning voor Moviera
Bianca den Outer: ‘Gemeenten moeten leren sturen op de fundamentele verhouding die ze met hun burgers hebben’
Sturen op maatschappelijk resultaat: we zijn aan het leren
Interview: Sturen op schaarste verdelen
Sleutel ligt in slim organiseren van kennis
jb Lorenz, Schulinck en Finext bundelen expertise
Privaat kapitaal in de zorg