Terug naar het overzicht

Belangrijkste wijzigingen in de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2021

Zoals ieder jaar zijn er wijzigingen in het zorgstelsel en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het is niet voor iedereen eenvoudig om deze wijzigingen te volgen en te interpreteren. Via deze blog willen we in hoofdlijnen aangeven wat de belangrijkste wijzigingen zijn in 2021 in de Zvw.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen.

Premie basisverzekering gaat in 2021 omhoog
De overheid verwacht een stijging van de basis premie met bijna € 5,- per maand. Dit komt neer op een jaarlijkse stijging van € 59,-. Gemiddeld gezien komt de premie voor de basisverzekering in 2021 uit op een bedrag van € 1473,-. Volgens de eerste berichten is slechts een euro stijging te wijten aan de coronacrisis. De definitieve premie voor 2021 moeten de zorgverzekeraars voor 12 november bekend maken.

Bijdrage Zvw stijgt in 2021
We betalen de zorg in Nederland niet alleen vanuit de premies van de zorgverzekering. Maar hiervoor is er ook een inkomensafhankelijke bijdrage, deze bijdrage stijgt in 2021 met 0,3%.

Zorgtoeslag gaat omhoog in 2021
Voor mensen met een laag inkomen is er de mogelijkheid om een zorgtoeslag aan te vragen bij de belastingdienst. Er is in 2021 een verhoging van de zorgtoeslag. Voor alleenstaande is deze verhoging € 44,- per jaar en voor gezinnen is het € 99,- per jaar. Mensen met een minimuminkomen ontvangen in 2021 maximaal € 1.294,-. Voor meerpersoonshuishoudens geldt een maximale toeslag van € 2.496,-

Het eigen risico blijft gelijk in 2021
Het eigen risico heeft geen wijzigingen in 2021. Het minimale eigenrisico blijft € 385,- Maar er is ook de mogelijkheid om dit vrijwillig te verhogen naar € 885,- met als gevolg een korting op de premie van je basis zorgverzekering.

Uitbreiding / aanpassing van het pakket in de basisverzekering

  • Het basispakket wordt in 2021 tijdelijk uitgebreid met de herstelzorg die nodig kan zijn na de besmetting met het coronavirus. Deze uitbreiding is vanaf 18 juli 2020 van toepassing en is minimaal 1 jaar geldig.
  • De vergoeding voor oefentherapie en fysiotherapie uit de basisverzekering wordt verruimd voor patiënten met COPD-patiënten in klasse B met een hoge ziektelast en beperkte fysieke capaciteiten.
  • In 2020 zijn er een aantal nieuwe geneesmiddelen tegen kanker aan het basispakket toegevoegd.
  • Het vervoer van en naar dagbehandeling wordt vanuit de tijdelijke extramurale behandeling aan het basispakket toegevoegd.
  • Per 2021 hoeven donoren geen eigen risico te maken voor de medische kosten in verband met hun donatie. Hiermee zijn deze financiële belemmeringen voor een orgaandonatie weggenomen.

De nieuwe premies moeten uiterlijk op 12 november worden bekendgemaakt door de zorgverzekeraars. De nominale premie die hier is besproken is de premie die is afgesproken met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Iedere zorgverzekeraar bepaald afzonderlijk zijn eigen premie. Deze premie kan boven of onder het bedrag vallen dat is aangekondigd op Prinsjesdag. Dit jaar zal er ook rekening worden gehouden met de financiële gevolgen van het coronavirus.

Het is raadzaam om een goede vergelijking te maken tussen de verschillende zorgverzekeraars en de bijbehorende pakketten. Je hebt als burger tot en met 31 december te tijd om over te stappen naar een zorgverzekeraar waarvan jij denkt dat deze beter bij je past qua kosten en dekking.

Meer weten of napraten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Jan Willem.

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten