wet verplichte ggz

Gemeenten aan zet met de Wet verplichte ggz!

Posted · Add Comment

Wet verplichte ggz Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz in werking. Daarmee verandert veel voor het verlenen van verplichte zorg en de verantwoordelijkheid die ggz-instellingen, het Openbaar Ministerie maar ook gemeenten daarin hebben. De Wvggz stelt gemeenten voor nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij het verlenen van verplichte zorg. Ook bestaande verantwoordelijkheden worden […]

Sociale scan Den Haag, interview met Elise Loers

Posted · Add Comment

Naam: Elise Loers Functie: Jeugdwerker In het kader van de uitvoering van de sociale scan voor de gemeente Den Haag spraken we met Elise Loers, jeugdwerker bij het stadsdeel Leidschenveen Ypenburg over het hoe en waarom van het inzetten van de sociale scan. Elise, hoe heb je het werken met de sociale scan ervaren? De […]

Sociale scan Den Haag, interview met Harm Bentum

Posted · Add Comment

Naam: Harm Bentum Functie: Directeur stadsdeel Loosduinen (gemeente Den Haag) Voor de gemeente Den Haag hebben we in 2018 een sociale scan uitgevoerd. De sociale scan is een instrument om het gebiedsgericht werken te ondersteunen. Door met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens de kenmerken, veerkracht en sociale risico’s op wijk- en stadsdeelniveau inzichtelijk te maken, kan […]

Gemeenten belangrijke veroorzaker van administratieve lasten jeugdhulp

Posted · Add Comment

In opdracht van het ministerie van VWS, voerde jb Lorenz een onderzoek uit naar administratieve lasten in de jeugdhulp. Gekeken is welke factoren de mate van administratieve lasten in termen van verantwoordingseisen bij jeugdhulpaanbieders verklaren en wat daarbij het specifieke effect is van een vorm van opdrachtgeverschap: die van hoofdaannemer en onderaannemerschap. In het rapport […]

Factsheet compensatieregeling voogdij en 18+

Posted · Add Comment

Om gemeenten te compenseren voor financiële tekorten op voogdij en 18+, heeft het ministerie van VWS een compensatieregeling ingesteld. Jb Lorenz heeft de compensatieregeling in opdracht van het ministerie van VWS ontworpen en verzorgt sinds enkele jaren voor verschillende jeugdhulpregio’s de aanvraag. Door onze kennis en ervaring, hebben wij een 100% score als het gaat […]

Alert voor burgemeesters, bestuurders en beleidsmakers: nog maar 13 maanden tot de invoering van de wet verplichte GGZ (maar wij hebben een plan!)

Posted · Add Comment

De wet verplichte GGZ komt eraan! De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) treedt per 1 januari 2020 in werking. De wet regelt dat mensen passende zorg ontvangen wanneer verplichte zorg in de GGZ noodzakelijk is. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden en dat het mogelijk wordt […]