Terug naar het overzicht

Alert voor burgemeesters, bestuurders en beleidsmakers: nog maar 13 maanden tot de invoering van de wet verplichte GGZ (maar wij hebben een plan!)

De wet verplichte GGZ komt eraan! De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) treedt per 1 januari 2020 in werking. De wet regelt dat mensen passende zorg ontvangen wanneer verplichte zorg in de GGZ noodzakelijk is. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden en dat het mogelijk wordt om op grond van signalen van familie en naasten verplichte zorg aan te vragen voor mensen met psychiatrische problematiek. Gemeenten krijgen zowel in de voorbereiding van de zorgmachtiging als bij het nemen van een crisismaatregel een belangrijke rol. 
Bel Bianca den Outer en Dieger ten Berge via 010-3040186 voor meer informatie over de quick scan en onze procesaanpak!
Een wet dus met ingrijpende gevolgen voor governance binnen gemeenten en zorgorganisaties. Maar nog belangrijker: inwoners van gemeenten, naasten en familie krijgen een prominente positie en mogelijkheid tot melden. Inclusief een onderzoeksplicht voor de gemeenten. Gelukkig organiseert de VNG regiobijeenkomsten om gemeenten te informeren.
Wij dachten al eerder na over deze wet en hebben een handreiking geschreven. In aanvulling op de handreiking ontwikkelden wij een kennisatelier voor burgemeesters, bestuurders en beleidsmakers. Daarnaast ontwikkelden we een concrete procesaanpak om te komen tot zorgvuldige implementatie van deze wet binnen gemeenten, inclusief een proces om te komen tot goede en duurzame samenwerkingsafspraken met OM, Veiligheidshuizen, GGZ-organisaties, ziektekostenverzekeraar en andere ketenpartners.
De invoering van de wet verplichte GGZ is over 13 maanden een feit en de opgave is groot!
In onze procesaanpak starten we bij gemeenten met het maken van een Quick scan WvGGZ en het inrichten van een projectstructuur, intern en extern. Van daaruit gaan we systematisch aan de slag met de voorbereiding van de implementatie van deze complexe wet. Wij hebben de toelichting van 137 pagina’s bij de wet (hier te downloaden) al geanalyseerd en een prioritering aangebracht van alle aspecten van de wet die relevant zijn voor de beleidsontwikkeling. En die ervoor zorgt dat gemeenten en hun partners op 1 januari 2020 klaar zijn voor de uitvoering van deze wet!

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten