Actueel

Filter hier op thema...
Uitkomsten onderzoek leren en ontwikkelen in het sociaal domein zijn helder: merendeel respondenten wil leren over samenwerken
digitaal en locatie
Wij werken bij u op locatie als het nodig is en werken digitaal wanneer dat kan
Verplichte verwardheid
Verplichte verwardheid
Bemoeizorg voor mensen met verward gedrag
Weet jij wat er speelt binnen jouw regio of gemeente?
“Welzijn is méér dan gezondheid en klinische uitkomsten”, zegt Jane Murray Cramm. “Het gaat ook om iemands mentale en sociale welzijn.”
‘Welzijn: kijk naar iemands fysieke, mentale én sociale kant’
Pluis – niet pluis: de meerwaarde van het wijkteam in het herkennen van verward gedrag
BPSW
BPSW-directeur blij met verbinding huisarts en sociaal domein
Specialist ouderengeneeskunde
Specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn
Digitale geletterdheid
SET wat is Het?
Het virtuele nu
Het virtuele nu
Appingedam: eerste lijn nieuwe stijl
Appingedam: eerste lijn nieuwe stijl
Patiëntgegevens delen met het wijkteam kan wél
‘Patiëntgegevens delen met het wijkteam kan wél’
kwetsbare ouderen
Kwetsbare ouderen thuis: vernieuwing in zorgtoezicht gevraagd
Ggz: regionale stuurinformatie voor gemeenten en zorgverzekeraars
Ggz: regionale stuurinformatie voor gemeenten en zorgverzekeraars
Burgers en professionals: een sterk wijknetwerk
Burgers en professionals: een sterk wijknetwerk
Welzijn op Recept: Paul Blokhuis over positieve signalen
Welzijn op Recept: Paul Blokhuis over positieve signalen
Krimpregio: ruimte voor avontuur zorgverleners
Krimpregio: ruimte voor avontuur zorgverleners
Over de uitgangspunten van het nieuwe verdeelmodel en over hoe vaak en hoe lang je wet- en regelgeving kan uitstellen
Over de uitgangspunten van het nieuwe verdeelmodel en over hoe vaak en hoe lang je wet- en regelgeving kan uitstellen (heel lang)
Masterclass zorg legt vinger op de zere plek
Welzijn op Recept: kleur aan het leven geven
Welzijn op Recept: kleur aan het leven geven
Diabetes: patiënten lossen samen probleem op
Diabetes: patiënten lossen samen probleem op
Geldschulden: praktijkondersteuner voor financiële problemen
Geldschulden: praktijkondersteuner voor financiële problemen
Sociaal werker logische partner huisarts en wijkverpleegkundige
Sociaal werker logische partner huisarts en wijkverpleegkundige
Achterstandssituatie: kansen creëren voor gezin
Achterstandssituatie: kansen creëren voor gezin
focus door balans
Daar wordt je blij van!
Eenzaamheid: andere benadering gewenst
Eenzaamheid: andere benadering gewenst
Samenwerken
Gezondheidsverschillen voorbij: RVS pleit voor oplossingen
Gezondheidsverschillen voorbij: RVS pleit voor oplossingen
Afstand tot de arbeidsmarkt verkleind in Dordrecht
Afstand tot de arbeidsmarkt verkleind in Dordrecht
Poh-jeugd gunstig voor patiënt, huisarts en gemeente
Poh-jeugd gunstig voor patiënt, huisarts en gemeente
Werk, onderwijs en schone lucht medebepalend voor gezondheid
Werk, onderwijs en schone lucht medebepalend voor gezondheid
Preventie gezondheidsproblemen: ‘wedstrijd’ tegen curatieve keten
Preventie gezondheidsproblemen: ‘wedstrijd’ tegen curatieve keten
Weet waar je aan toe bent in deze onzekere tijd
Weet waar je aan toe bent in deze onzekere tijd
Indicatieproces Kindzorg: geen pleisters plakken maar een stevig fundament bouwen
Veel gemeenten hebben geen visie op jeugdzorg
Zinnige Cee Eee Ooo
Betere en rijke opbrengst waar je echt iets mee kan!
focus door balans
jb Lorenz houdt de focus door balans!
van grip naar begrip in het sociaal domein
Lorenz scans: grip en begrip in het sociaal domein
Digitale zorg: nú handelen, want het is 5 voor 12…
Digitale zorg: nú handelen, want het is 5 voor 12…
Belangrijkste wijzigingen in de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2021
Belangrijkste wijzigingen in de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2021
Belangrijke besluiten te nemen? 5 tips om data voor je te laten werken
Belangrijke besluiten te nemen? 5 tips om data voor je te laten werken
Onderzoek naar daling jeugd-pgb’s
Trendrapportage PGB jeugd 2015-2019 laat verrassende conclusies zien
Online trainen is de toekomst!
Online trainen is de toekomst!
Ontwikkelsubsidie Ouderenzorg
Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg
gemiddelde data
Het Nederlandse gemiddelde ≠ de gemiddelde Nederlander
Focus op de leiders? Let liever op de geleiden!
De Omgevingswet verandert fundamenteel de verhouding tussen overheid en inwoners
Geen punt
Hoe het verarmen van de taal leidt tot rijker beleid
Is COVID-19 de katalysator die thuiswerken nodig heeft?
Kijk eens over de schutting
Vier principes om te doen wat ertoe doet
In beton gegoten regels
Onderzoek daling in de pgb jeugdwet
Pas op voor Modelburgers
Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein – een kans voor gemeenten!
De termijn van terug naar normaal
Verbinding van zorg en veiligheid in ongewone tijden
Onderzoek: ‘Pijn in het domein’
Webinar: “Versterken van wijken en buurten met behulp van data”
UPDATE 23 maart 2020: Maatregelen Corona-virus
Nieuwe locatie erbij
Samenwerken in het Sociaal Domein; een nieuwe training van jb Lorenz met buro RoutsLaeven.
Phrenos en de Academie Sociaal Domein van start met het trainen van wijkteams en gemeenten!
De Nieuwe Wet Verplichte GGZ: 5 Tips voor Goede Samenwerking
Casusbeschrijvingen Wet verplichte ggz! (Co-creatie GGz Centraal en jb Lorenz)
Gemeenten aan zet met de Wet verplichte ggz!
Sociale scan Den Haag, interview met Elise Loers
Sociale scan Den Haag, interview met Souad Filali
Sociale scan Den Haag, interview met Harm Bentum
Gemeenten belangrijke veroorzaker van administratieve lasten jeugdhulp
interviews en opinie
De Eerstelijns, platform voor innovatie en strategie, gaat alliantie aan met jb Lorenz
Factsheet compensatieregeling voogdij en 18+
Voor de Jeugd Dag Live 2018: Vier jaar na de transitie. Waar staan we?
Alert voor burgemeesters, bestuurders en beleidsmakers: nog maar 13 maanden tot de invoering van de wet verplichte GGZ (maar wij hebben een plan!)
Sturen op maatschappelijk resultaat; maar hoe dan?!
Het streepje dat zijn eigen wereld werd – een blog-feuilleton: Deel 3 – De mythe van de systeemwereld
Phrenos en jb Lorenz trainen wijkteams: ontdekken en ontwikkelen in de ggz
Het streepje dat zijn eigen wereld werd – een ‘Blog-feuilleton’: Deel 2: Leefwereld, en de voetnoot gaat naar …
Het streepje dat zijn eigen wereld werd – een ‘blog-feuilleton’ : Deel 1 De probleemstelling
De ‘Patchwork’ robot en het losse steekje
Trainingsaanbod GGZ in de wijk (nu met subsidie voor gemeenten en partners!)
Voorbereiden op de nieuwe inburgering: wat kunnen gemeenten nu  al doen?
Wethouders: bezoek de plek der moeite in je eigen gemeente en regio in plaats van Den Haag
‘Expert van de Vliegende Brigade + maakt het onderlinge gesprek makkelijker’
Redzaamheid is er in alle kleuren, behalve in blauw
Een gezonde gemeentebegroting door een gezonde gemeenschap
De inwoner, dat zijn wij!
Lofzang op de gevoelswereld: mag het een onsje minder?
Nieuw progressief elan
Eén tegen Eenzaamheid: doelgericht dankzij data
Transformatie in de 3D: Nieuwe kansen voor bestuurders en managers?
+Vijf en jb Lorenz gaan samenwerken om meer impact te realiseren binnen het sociaal domein!
Promotieonderzoek naar het lerend vermogen van gemeenten
Een praktische handreiking voor het organiseren en financieren van de beoordelingsfunctie voor mensen met verward gedrag
Update evaluatie Jeugdwet
sturen op outcome een moetje dat je moet willen