Academie Sociaal Domein

De academie helpt om grip te krijgen op de ontwikkelingen tot 2022 en geeft concrete tools hoe om te gaan met mensen uit kwetsbare groepen.

We geloven dat we het leven van de inwoners binnen onze gemeenten kunnen verbeteren als we het lerend vermogen van mensen die werkzaam zijn in en rondom het sociaal domein een impuls geven en kunnen versnellen.
Dat doen we onder andere door kennis collectief te maken en mensen op hun vaardigheden uit te dagen. 

We hebben een specifiek trainingsaanbod ontwikkeld voor wijkteams van gemeenten. Een aantal trainingen beschikken bovendien over accreditatie van SKJ en/of Registerplein. Op basis van de behoefte binnen de gemeente en/of wijkteam maken we iedere training op maat; ingericht op de specifieke, lokale situatie.

Neem contact op

Deel dit artikel