Ook in 2018 kunnen gemeenten aanspraak maken op gelden vanuit de compensatieregeling voogdij en 18+. Evenals voorgaand jaar dienen gemeenten hiertoe een aanvraag in te dienen bij het ministerie van VWS. Belangrijke wijziging ten opzichte van voorgaand jaar: aanvragen dienen uiterlijk 1 oktober 2017 (!) bij VWS op de mat te liggen.

Graag denken wij met u mee hoe de gegevens voor de aanvraag te ontsluiten, te verzamelen en te combineren. Begin 2017 heeft JBLorenz zeven gemeenten ondersteund bij het indienen van de aanvraag. Eén van deze gemeenten bleek voor een bedrag van bijna € 425.000,- aanspraak te kunnen maken op de regeling.

Meer informatie over de compensatieregeling vind u HIER