jb Lorenz richt zich als expertbureau op de ondersteuning van gemeenten en zorgorganisaties op het gebied van sturings- en bekostigingsvraagstukken, bedrijfsvoering en het organiseren van (complexe) samenwerkingsverbanden in en rond het sociaal domein. Dit doen we door resultaatgerichte, duurzame en praktische oplossingen te bedenken en te implementeren. Met een vast team van specialisten op diverse gebieden, zit onze ambitie en ons plezier in het beter maken en het verhogen van de kwaliteit van het publieke domein en de zorg.
 

Samen met De Academie Sociaal Domein ontwikkelt jb Lorenz trainingen, werkateliers en leergangen voor wijkteams, beleidsmedewerkers, bestuurders en andere professionals binnen het sociaal domein. Dat doen we in samenwerking met partners uit het veld. De academie helpt om grip te krijgen op de ontwikkelingen tot 2021 en geeft concrete tools hoe om te gaan met mensen uit kwetsbare groepen.

De Academie Sociaal Domein heeft een specifiek, door ZonMw gesubsidieerd, trainingsaanbod ontwikkeld voor wijkteams van gemeenten. Een aantal trainingen beschikken bovendien over accreditatie van SKJ en/of Registerplein.

Bekijk hier onze trainingen

Op basis van de behoefte binnen de gemeente en/of wijkteam maken we iedere training op maat; ingericht op de specifieke, lokale situatie. Wil je meer informatie over het opleidingsaanbod, een trainingsprogramma op maat, in-company trainingen of advies over de opzet en financiering van een trainingsplan?

Bel ons via 010-30 40 406 of mail via info@academiesociaaldomein.nl.