Impact maken met één vleugelslag

“Ik heb een orkaan in Texas gecreëerd” zei de vlinder. “Met één slag van mijn vleugels!”

Stel je voor dat je met één vleugelslag van een vlinder een orkaan kunt veroorzaken in een ander deel van de wereld. Hoe ziet dat eruit, wanneer je als organisatie deze impact creëert in het sociaal domein?

Wij geloven dat overheidsorganisaties en het bedrijfsleven elkaar nodig hebben én versterken. Daarom werken wij in en rond het sociaal domein en op het snijvlak van zorg en veiligheid. Hier voelen wij ons thuis, voegen waarde toe en maken gezamenlijk impact.

Wij hebben gekozen voor de naam Lorenz, gebaseerd op de chaostheorie van Edward Lorenz, waar een vleugelslag van een vlinder impact creëert op een andere locatie. Dat is waar mensen en organisaties groeien. Met een klein gebaar maken wij het verschil.

Verward

Stel, je bent verward en bang. Je loopt schreeuwend op straat. Het is donker. Je zoekt hulp. Hoe vraag je dat? En dan ineens: sirenes, chaos en paniek. Twee agenten trekken je een voertuig in. Plotseling zit je in een arrestantencel. Maar wat jij nodig hebt is de juiste zorg op de juiste plek. Iemand die vraagt wat je nodig hebt.

jb Lorenz coördineert landelijke samenwerkingsverbanden van zorgprofessionals en organisaties die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn bieden. Regionaal de juiste zorg op de juiste plek organiseren voor mensen met psychische kwetsbaarheid is de impact die wij creëren. Zo ontstaan in onze sector duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Wij bedenken oplossingen die leiden tot veranderingen. Oplossingen die erin resulteren dat wij ons als organisatie misbaar kunnen maken bij onze klant.

Verbinding

Wanneer je zorgt voor impact en verbinding, kunnen mensen hun werkveld ontstijgen. Daarom biedt de jb Lorenz University trainingen, opleidingen en masterclasses over actuele onderwerpen. Zodat jij, werkzaam in de eerstelijnszorg of het sociaal domein, met een opleiding op jóuw manier zorgt voor impact. Voor jouw cliënten, inwoners en relaties.

Wat kun jij doen met actuele informatie over jouw gemeente of onderneming die je zelf kunt duiden en begrijpen? Voor nu en later? Met de Lorenz scan maak je makkelijk een actuele rapportage, zodat jij direct op de hoogte bent van belangrijke zaken binnen jouw werkveld en deze direct kunt duiden.

Als je informatie op een democratische manier kunt ophalen, op grote schaal en geduid door ervaringsdeskundigen, kun je een begrijpelijke, analytische rapportage opmaken. Met Omdat ervaring telt krijg jij de benodigde antwoorden.

Met één slag van een vlindervleugel kunnen wij samen impact maken. Ons plezier en onze ambitie is vanuit moeilijke vraagstukken een oplossing te vinden met uitgedachte strategieën en oplossingen voor een beter morgen. Daarom vinden wij persoonlijke en professionele ontwikkeling belangrijk. Daar waar mensen groeien, kunnen organisaties groeien.

Wij willen een betere wereld creëren voor ons en de generatie na ons, met respect voor de planeet en haar schaarse middelen. Voor iedereen, maar vooral voor de kwetsbaren onder ons.


Het Online Eerstelijns Congres 2021

We banen ons langzaam maar zeker een weg uit de Corona-crisis. Maar we weten het zeker: samen gaan we uit deze (gezondheids)crisis komen!

In het licht van alle ontwikkelingen, hebben we de knoop doorgehakt: we organiseren HET kennis- en netwerkevent voor de eerstelijnszorg en het sociaal domein zoals we dat doen in het “nieuwe normaal”. We gaan de twee congresdagen op 3 en 4 juni 2021 online! En dat combineren we met een extra netwerkevent offline op 8 oktober 2021 in Hotel Bilderberg Résidence Groot Heideborgh waar we elkaar kunnen ontmoeten en we in de gelegenheid zijn om ECHT bij te praten.

We organiseren dus een evenement waarin we de verbinding die we digitaal maken op 3 en 4 juni voortzetten op 8 oktober, maar dan zonder scherm!

Het Online Eerstelijns Congres 2021. Het jaarlijks congres van en door de eerstelijnszorg en het sociaal domein waar u bij wilt zijn.

Het Online Eerstelijns Congres start over: