Zorg voor kinderen

Situatie:

Scholen zijn al jaren bezig met de ondersteuning van kinderen met een leer- en ontwikkelachterstand. Dat gebeurt onder andere met het project Weer Samen naar School. Het Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteunt kinderen en ouders die een steuntje in de rug nodig hebben bij het opgroeien en opvoeden. Sinds de invoering van de Centra voor Jeugd en Gezin is de aansluiting met het (primair) onderwijs een belangrijk aandachtspunt.

Vraag:

De gemeente Bernisse vroeg ons om samen met basisscholen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een project op te zetten om kinderen die extra aandacht nodig hebben, sneller en betere zorg te bieden.

Oplossing:

JB Lorenz verbindt met dit project de wereld van de ouders, de school en de zorg met elkaar. We gaan niet langer over elkaar praten, maar met elkaar. We werken pragmatisch en oplossingsgericht, waarbij we veel aandacht hebben voor de beleving van de ouders en kinderen. Zo ontwikkelen we onder andere een belevenisboek. Hierin kan iedereen zijn ervaringen delen.

Meer informatie?

Meer weten over dit project of over andere projecten? Neem gerust contact met ons op.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!