Projectleider CJG

Situatie:

Iedere gemeente in Nederland heeft of krijgt een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hier kunnen ouders en kinderen terecht met vragen over opvoeden of opgroeien. Ook biedt het CJG zorg en ondersteuning. Binnen het CJG werken verschillende instanties en disciplines met elkaar samen.

Vraag:

Zorg ervoor dat binnen zes maanden een breedgedragen visie voor het CJG wordt geïmplementeerd.

Onze oplossing:

JB Lorenz trad op als projectleider CJG en bouwde samen met bestuurders, ambtenaren, professionals aan een conceptueel, virtueel en fysiek CJG. Tijdens dit proces zijn professionals betrokken, heldere afspraken gemaakt en juridisch sluitende convenanten getekend. Ook begeleidden we een mooie publiekscampagne en hielpen we mee aan een fijne werkplek voor medewerkers en een vertrouwde omgeving voor bezoekers. En dat allemaal ook nog binnen het budget. Het doel: meer gezinnen helpen.

Meer informatie?

Meer weten over dit project of over andere projecten van JB Lorenz? Neem gerust contact met ons op.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!